Công ty TNHH TM-DV Dĩnh Thành

Tin tức Tin tứcMáy đo độ cứng của đất Spectrum - 6110FS

Máy đo độ cứng của đất Spectrum - 6110FS

Máy đo độ cứng của đất
FieldScout SC 900 Soil Compaction Meter Model:6110FS
Hãng:Spectrum Technologies

2021/1/28 More >
Bộ ghi nhớ dữ liệu 1000 series Spectrum

Bộ ghi nhớ dữ liệu 1000 series Spectrum

Bộ ghi nhớ dữ liệu 1000 series
WatchDog 1000 Series Micro Dataloggers Model:Vui lòng tham khảo mục lục (10 mô hình để chọn)
Spectrum

2021/1/21 More >
Trạm thời tiết Mini WatchDog 2000

Trạm thời tiết Mini WatchDog 2000

Trạm thời tiết Mini WatchDog 2000
WatchDog 2000 Series Mini Stations

2021/1/8 More >
Trạm thời tiết 2000 series

Trạm thời tiết 2000 series

Trạm thời tiết 2000 series

2020/12/28 More >
Máy kiểm tra độ cứng bãi cỏ Model:6490

Máy kiểm tra độ cứng bãi cỏ Model:6490

Máy kiểm tra độ cứng bãi cỏ
TruFirm Turf Firmness Meter with Bluetooth
Model:6490

2020/12/22 More >
MÁY ĐO ĐỘ ẨM ĐẤT Model:6435 (TDR350) / 6445 (TDR150)

MÁY ĐO ĐỘ ẨM ĐẤT Model:6435 (TDR350) / 6445 (TDR150)

MÁY ĐO ĐỘ ẨM ĐẤT Model:6435 (TDR350) / 6445 (TDR150)

2020/12/15 More >

CÔNG TY TNHH TM-DV DĨNH THÀNH