Công ty TNHH TM-DV Dĩnh Thành

Tin tức Tin tứcLÒ NUNG NHIỆT ĐỘ CAO

LÒ NUNG NHIỆT ĐỘ CAO

Lò nung nhiệt độ cao hình ống
Tube Furnaces
Hãng:SnolTherm

2021/3/18 More >
Phần mềm SpecWare

Phần mềm SpecWare

Phần mềm SpecWare
Model:Spec Ware 9 Basic / Pro
Hãng:Spectrum Technologies

2021/3/12 More >
Máy đo ánh sáng DLI 100  (dùng trong nhà kính)

Máy đo ánh sáng DLI 100 (dùng trong nhà kính)

Máy đo ánh sáng DLI 100
(dùng trong nhà kính)
LightScout DLI 100 Meter - Greenhouse
Model:3405G / 3405T
Hãng:Spectrum Technologies

2021/3/2 More >
Máy đo độ cứng của đất Spectrum - 6110FS

Máy đo độ cứng của đất Spectrum - 6110FS

Máy đo độ cứng của đất
FieldScout SC 900 Soil Compaction Meter Model:6110FS
Hãng:Spectrum Technologies

2021/1/28 More >
Bộ ghi nhớ dữ liệu 1000 series Spectrum

Bộ ghi nhớ dữ liệu 1000 series Spectrum

Bộ ghi nhớ dữ liệu 1000 series
WatchDog 1000 Series Micro Dataloggers Model:Vui lòng tham khảo mục lục (10 mô hình để chọn)
Spectrum

2021/1/21 More >
Trạm thời tiết Mini WatchDog 2000

Trạm thời tiết Mini WatchDog 2000

Trạm thời tiết Mini WatchDog 2000
WatchDog 2000 Series Mini Stations

2021/1/8 More >

CÔNG TY TNHH TM-DV DĨNH THÀNH