Công ty TNHH TM-DV Dĩnh Thành

Tin tức Tin tứcTrạm thời tiết Mini WatchDog 2000

Trạm thời tiết Mini WatchDog 2000

Trạm thời tiết Mini WatchDog 2000
WatchDog 2000 Series Mini Stations

2021/1/8 More >
Trạm thời tiết 2000 series

Trạm thời tiết 2000 series

Trạm thời tiết 2000 series

2020/12/28 More >
Máy kiểm tra độ cứng bãi cỏ Model:6490

Máy kiểm tra độ cứng bãi cỏ Model:6490

Máy kiểm tra độ cứng bãi cỏ
TruFirm Turf Firmness Meter with Bluetooth
Model:6490

2020/12/22 More >
MÁY ĐO ĐỘ ẨM ĐẤT Model:6435 (TDR350) / 6445 (TDR150)

MÁY ĐO ĐỘ ẨM ĐẤT Model:6435 (TDR350) / 6445 (TDR150)

MÁY ĐO ĐỘ ẨM ĐẤT Model:6435 (TDR350) / 6445 (TDR150)

2020/12/15 More >
Máy đo pH bề mặt đất Model:2105

Máy đo pH bề mặt đất Model:2105

Máy đo pH bề mặt đất
FieldScout SoilStik pH Meter Model:2105

2020/11/23 More >
Máy đo độ ẩm của đất - Hãng:Spectrum Technologies

Máy đo độ ẩm của đất - Hãng:Spectrum Technologies

Máy đo độ ẩm của đất
Irrometer Tensiometers
Spectrum Technologies

2020/11/18 More >

CÔNG TY TNHH TM-DV DĨNH THÀNH