Tin tức Tin tứcMáy đo độ ẩm của đất - Hãng:Spectrum Technologies

Máy đo độ ẩm của đất - Hãng:Spectrum Technologies

Giới thiệu sản phẩm

• Máy đo độ ẩm của đất là chỉ tiêu đáng tin cậy về lịch tưới.

• Máy đo độ ẩm giúp bạn hiểu tình hình của rễ cây

• Mô hình R phù hợp với đất nông nghiệp nói chung

• Tất cả đều cần mua bộ 6425 Service kit , bao gồm bơm chân không bằng tay, dung dịch cô đặc, 25 thẻ đồ thị và hướng dẫn sử dụng

• 4 độ sâu khác nhau để lựa chọn:

* 6420 ─ Model R - 30.48 cm depth

* 6421 ─ Model R - 45.72 cm depth

* 6422 ─ Model R - 60.96 cm depth

* 6423 ─ Model R - 91.44 cm depth