Tin tức Tin tứcPhần mềm SpecWare

Phần mềm SpecWare

Giới thiệu sản phẩm

Phần mềm SpecWare từng đoạt giải thưởng có giao diện thuận tiện cung cấp thông tin chính cho các nhà sản xuất và nhà nghiên cứu, đồng thời vẽ các biểu đồ với giao diện đơn giản. Đặt cảnh báo cảm biến về hư hỏng do sương, lượng mưa hoặc các điều kiện khác để báo cho điện thoại di động hoặc máy nhắn tin và nhập tệp dữ liệu của nhiều ứng dụng hơn. Lưu các báo cáo quan trọng tùy bạn chỉnh.

Spec 9 Pro là công cụ tốt nhất cho các nhà sản xuất, nhà nghiên cứu hoặc những người dùng khác để có được dữ liệu tốt nhất vào đúng thời điểm.

Đặc trưng sản phẩm :

* Tải thông tin từ SpectrumWeather.com

* Cảm biến có thể được hiệu chỉnh, nhập giá trị hiệu chuẩn, Spec 9 Pro sẽ áp dụng nó trước khi lưu dữ liệu này

* Sử dụng cửa sổ đồ họa tương tác mới để tạo biểu đồ

* Có thể tạo, tùy chỉnh và lưu trữ các định dạng báo cáo quan trọng hoặc chọn từ 13 báo cáo tiêu chuẩn

* Ngoài việc mua phần mềm mô hình côn trùng và dịch hại để biết được tình hình của sâu bệnh và giảm chi phí thuốc bảo vệ thực vật

* Đặt cảnh báo hư hỏng do sương theo nhiệt độ sương hoặc các điều kiện cảm biến khác để báo cho điện thoại di động hoặc máy nhắn tin

* Trạm thời tiết trực tiếp hoặc không dây tự động tải xuống dữ liệu của bộ thu thập và thường xuyên tạo tệp dữ liệu cho các ứng dụng web hoặc tạo tệp XML để xuất bản trên web

* Hệ thống quản lý tệp mở thuận tiện cho việc tìm kiếm và sử dụng dữ liệu, tất cả dữ liệu của người thu thập dữ liệu hàng tháng được lưu trữ trong một tệp để chia sẻ và xuất dữ liệu

* Các tính năng quốc tế hóa, chẳng hạn như ngày, giờ xử lý, số định dạng báo cáo khu vực, có thể đặt tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha và đặt đơn vị đo hệ mét hoặc hệ inch.

 

Bảng so sánh chức năng: