Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩmFO series

Standard Electric Furnace_ FO series

Tên sản phẩm:Máy sấy nhiệt độ cao
Thông số sản phẩm:MODEL: FO series:FO100/FO200/FO300/FO/310/FO410/FO510/FO610/FO710/FO810

Giới thiệu sản phẩm:

  • Model : FO100 / FO200 / FO300 / FO310 / FO410 / FO510 / FO610 / FO710 / FO810
  • Phạm vi nhiệt : 100℃ ~ 1150℃
  • Độ chính xác điều chỉnh nhiệt : ±2℃ (1150℃)
  • Thời gian đạt nhiệt độ cực đại : 60 ~ 80 min
  • Thiết bị điều chỉnh: tự động khởi động, tự động dừng, có chức năng vận hành theo trình tự
  • Dung tích trong : 1.5 ~ 30 L