Công ty TNHH TM-DV Dĩnh Thành

Tin tức Tin tứcThiết bị đo chỉ số NDVI-CM1000 - Model: 2953

Thiết bị đo chỉ số NDVI-CM1000 - Model: 2953

Thiết bị đo chỉ số NDVI-CM1000
Model: 2953

2022/5/31 More >
HẠT GỐM ZIRCONIUM SILICATE

HẠT GỐM ZIRCONIUM SILICATE

HẠT GỐM ZIRCONIUM SILICATE
Model:DURA-40
Hãng:DURABEADS
Hạt ceramic

2022/4/27 More >
LÒ HẰNG NHIỆT SỢI ĐIỆN ĐỘ CHÍNH XÁC CAO - SNOL

LÒ HẰNG NHIỆT SỢI ĐIỆN ĐỘ CHÍNH XÁC CAO - SNOL

LÒ HẰNG NHIỆT SỢI ĐIỆN ĐỘ CHÍNH XÁC CAO - SNOL
Model:
30/1100 LSF21
30/1300 LSF01
30/1300 LSF21
40/1200 LSF01
40/1200 LSF21
80/1100 LSF01

2021/12/16 More >
KÍNH HIỂN VI KỸ THUẬT SỐ IPM SCOPE SPECTRUM- 2860

KÍNH HIỂN VI KỸ THUẬT SỐ IPM SCOPE SPECTRUM- 2860

Kính hiển vi kỹ thuật số
IPM Scope
Model:2860
Brand: Spectrum

2021/12/3 More >
Máy đo tích phân lượng ánh sáng DLI Spectrum 3451A

Máy đo tích phân lượng ánh sáng DLI Spectrum 3451A

Máy đo tích phân lượng ánh sáng DLI
Quantum PAR Light Meter Model:3415A
Spectrum

2021/11/30 More >

CÔNG TY TNHH TM-DV DĨNH THÀNH