Tin tức Tin tứcCÂN PHÂN TÍCH ĐIỆN TỬ A&D - GX/GF

CÂN PHÂN TÍCH ĐIỆN TỬ A&D - GX/GF

 

  * Sử dụng cảm biến SHS (Super Hybrid Sensor) mang tính cách mạng công nghệ mới nhất, nó hoàn toàn vượt qua thiết kế xấu 

của các cảm biến của các đối thủ khác phải thay thế và không thể sửa chữa, giúp giảm đáng kể chi phí bảo trì.

  * Sêri GX, hiệu chỉnh trọng lượng tích hợp, chức năng Hiệu chỉnh tự động One Touch, đơn giản hóa các bước hiệu chỉnh rườm rà trước đó,

 chỉ cần nhấn phím hiệu chỉnh đặc biệt (CAL) để tự động hoàn tất. (Dòng GF là loại trường bên ngoài)

  * Hệ thống tự hiệu chỉnh tự động mọi thời tiết (Tự động hiệu chỉnh), cân bằng sẽ tự động phát hiện môi trường sau khi kết nối nguồn điện, 

khi nhiệt độ môi trường thay đổi, cân bằng có thể được hiệu chỉnh hoàn toàn tự động mà không cần hoạt động của con người. (Dòng GX)