Tin tức Tin tứcTrạm thời tiết 2000 series

Trạm thời tiết 2000 series

Trạm thời tiết 2000 series

2020/12/28 More >
Máy kiểm tra độ cứng bãi cỏ Model:6490

Máy kiểm tra độ cứng bãi cỏ Model:6490

Máy kiểm tra độ cứng bãi cỏ
TruFirm Turf Firmness Meter with Bluetooth
Model:6490

2020/12/22 More >
MÁY ĐO ĐỘ ẨM ĐẤT Model:6435 (TDR350) / 6445 (TDR150)

MÁY ĐO ĐỘ ẨM ĐẤT Model:6435 (TDR350) / 6445 (TDR150)

MÁY ĐO ĐỘ ẨM ĐẤT Model:6435 (TDR350) / 6445 (TDR150)

2020/12/15 More >
Máy đo pH bề mặt đất Model:2105

Máy đo pH bề mặt đất Model:2105

Máy đo pH bề mặt đất
FieldScout SoilStik pH Meter Model:2105

2020/11/23 More >
Máy đo độ ẩm của đất - Hãng:Spectrum Technologies

Máy đo độ ẩm của đất - Hãng:Spectrum Technologies

Máy đo độ ẩm của đất
Irrometer Tensiometers
Spectrum Technologies

2020/11/18 More >
MÁY ĐO DIỆP LỤC CẦM TAY FieldScout CM 1000 - Model: 2950

MÁY ĐO DIỆP LỤC CẦM TAY FieldScout CM 1000 - Model: 2950

MÁY ĐO DIỆP LỤC CẦM TAY CM1000
FieldScout CM 1000 Chlorophyll Meter Model: 2950

2020/11/9 More >
MÁY ĐO DIỆP LỤC SPECTRUM Model: 2900P / 2900PDL

MÁY ĐO DIỆP LỤC SPECTRUM Model: 2900P / 2900PDL

SPECTRUM MÁY ĐO DIỆP LỤC
Model: 2900P / 2900PDL

2020/11/3 More >
LÒ TRO HÓA NHIỆT ĐỘ CAO DẠNG ĐỨNG SNOL 10/900 LXC02

LÒ TRO HÓA NHIỆT ĐỘ CAO DẠNG ĐỨNG SNOL 10/900 LXC02

SNOL LÒ TRO HÓA NHIỆT ĐỘ CAO DẠNG ĐỨNG
Model: SNOL 10/900 LXC02

2020/10/26 More >
SNOL Lò nhiều buồng SNOL 4×80/200 LSN18

SNOL Lò nhiều buồng SNOL 4×80/200 LSN18

SNOL Lò nhiều buồng
Model: SNOL 4×80/200 LSN18

2020/10/20 More >