Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩmSurface Salinity Checker_SSM-21P

Surface Salinity Checker_SSM-21P

Tên sản phẩm:Thiết bị đo độ mặn
Thông số sản phẩm:MODEL:SSM-21P

Thông số:

  • Kiểm tra theo tiêu chuẩn NACE Std. SP0508-2010 và ISO-8502-9 (Phương pháp Bresle)
  • Phù hợp yêu cầu của IMO (Tổ chức hàng hải quốc tế)
  • Đạt chuẩn PSPC (hiệu suất tiêu chuẩn cho lớp sơn phủ bảo vệ)
  • Phân tích nồng độ muối của bề mặt sơn trong công nghiệp đóng tàu, cầu đường, dự án,..
  • Cho kế quả ngay lập tức
  • Dữ liệu lưu trữ: 300
  • Nguồn điện: pin
  • Phạm vi đo:

     o Nồng độ NaCl: 0~199.9mg/m2、0~1999mg/m2

     o Độ dẫn điện: 0~199.9μS/cm、0~1.999mS/cm

     o Nhiệt độ: 0~50.0℃(hiển thị 0~99.9℃)