Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩmPortable turbidity meter_TB-31

Portable turbidity meter_TB-31

Tên sản phẩm:Thiết bị đo độ đục của nước
Thông số sản phẩm:MODEL:TB-31

Thông số:

 • Phương thức đo: bức xạ hồng ngoại

 • Phạm vi đo:

        o Độ đục: 0.0 ~ 80.0 NTU(mg/L)/0 ~ 800 NTU(mg/L)

        o Tùy chỉnh: tự động/thủ công

        o Nhiệt độ: 0~50.0oC

 • Phạm vi hiển thị:

        o Độ đục: 0.0 ~ 88.0 NTU(mg/L)/0 ~ 880 NTU(mg/L)

        o Nhiệt độ: - 5~110.0oC

 • Phản ứng:

        o Độ đục: ±0.5 NTU (0.0~80.0 NTU) / ±5 NTU (0~800 NTU)

        o Nhiệt độ: ±0.5oC

 • Độ sâu an toàn: 50m ( áp suất 0.5 MPa)
 • Nhiệt độ/độ ẩm an toàn: 0~45oC / 90%
 • Chuẩn kháng nước IP67 (độ sâu: 1m _ thời gian ngâm: 30 phút)
 • Lưu trữ dữ liệu: 1000
 • Cổng kết nối: RS-232
 • Pin: pin AA x2 cục
 • Nguồn điện: 0.05W