Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm



Máy phát Radar

Máy phát Radar

Máy phát mức Radar được thiết kế đặc biệt để đo phạm vi trung bình / dài của tất cả các loại năng lượng, hạt và khối rắn.

Hệ thống định hướng nhỏ gọn và cao với việc sử dụng tần số cao hơn có thể tái xác định phép đo mức ổn định hơn.

Điều chỉnh có thể được thực hiện bằng cách nhập các tham số đơn giản.

Chức năng lọc không khí thường được tích hợp và có nhiều tùy chọn như điều chỉnh góc cho phạm vi môi trường lắp đặt rộng hơn.